Категории

Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението


Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението


Системата за енергиен мениджмънт е предназначена за работа в промишлени предприятия, хотели, МОЛ-ове и други обекти с много енергийни консуматори.

Системата обхваща всички енергоносители в предприятието – електричество, газ, вода, пара, температури, токове, напрежения и др., както и определени технологични параметри. 

С помощта на системата за енергиен мениджмънт се решават следните задачи:

Oперативно следене на енергийни и технологични параметри посредством система от екрани, барграфи, трендове, цветова сигнализация;

Дистанционно отчитане на измервателни средства;

Събиране на аналитични данни за енергийната ефективност в предприятието или сградата;

Планиране на електрическа енергия за доставка;

Управление на компенсиращи товари за оптимизиране на използваната спрямо планираната ел. енергия  за доставка;

Регистриране на неприемливи отклонения в енергийните параметри;

Разкриване на неефективен разход на енергия за определени участъци и периоди от време;

Откриване на оборудване, работещо в предаварийно състояние и своевременното му извеждане за ремонт;

Определяне на енергийните разходи в себестойността на продукцията;

Съкращаване на енергийните разходи на предприятието вследствие на подобрен енергиен мениджмънт.


Системата за енергиен мениджмънт е изградена на модулен принцип и може лесно да бъде разширявана на по-късен етап, при това с  минимални разходи.

Системата е отворена е за интеграция с други програмни продукти.

 

 

Повече информация можете да намерите в приложената брошура от следния линк:

Автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението

 

За контакти с фирмата производител или доставчик / представител за България:
КОМИКОН ООД
София 1715, жк Младост 4
Ул. „Александър Паскалев“ (бивша бул. „Р. Аврамов“)
Битов комбинат, ет.2

Тел./ Факс : 02 974 43 24, 02 974 51 96
E-mail: [email protected]
Уеб сайт: www.comicon.bg
Лице за контакти: Живка Колева

<< назад

 
Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал