Категории

Anybus SG гейтуеи, поддържащи протоколи IEC60870-5-104 и IEC61850


Anybus SG гейтуеи, поддържащи протоколи IEC60870-5-104 и IEC61850


Новите SG гейтуеи на HMS Industrial Networks са предназначени да осигуряват комуникация  в приложения с интелигентни енергийни мрежи (Smart Grid) като Demand Response (за интелигентно управление на електрически товари) и Virtual power plant  (управление на разпределени енергийни източници).
Служат за отдалечен контрол и управление на електрическо оборудване в енергийни мрежи.
Всички Anybus SG гейтуеи поддържат комуникация по протоколи IEC60870-5-104, DNP3 и IEC61850, използвани в енергетиката, с опция за комуникация по 3G. Освен това притежават Modbus TCP client/server и Modbus RTU master/slave функционалност. А най-важното е, че осигуряват комуникация с индустриални мрежи като PROFIBUS, PROFINET, Ethernet/ IP, M-Bus и десетки други, използвайки модулите от технологията на Anybus. Възможност за до 4 цифрови входа и 4 цифрови изхода.Примерни приложения на Anybus SG гейтуей
 
1.    Интегриране на индустриално оборудване в енергийните мрежи

В този случай Anybus SG гейтуеят осъществява връзката между контролната зала/SCADA системата и индустриалното/полево оборудване. Например генератори, филтри, защити и други, свързани чрез  IEC протоколи към енергийни оператори. Могат да бъдат интегрирани измервателни прибори, поддържащи M-Bus и индустриално оборудване, работещо с Modbus или други fieldbus, или industrial Ethernet протоколи.
2.    Виртуални електроцентрали / решения за въздействие върху текущото енергопотребление

Виртуалната електроцентрала се състои от разпределени генераторни инсталации, управлявани централизирано от едно място. Всеки генератор в рамките на виртуалната електроцентрала се нуждае от гейтуей, за да се свързва с отдалечения контролен център, управляващ цялата структура. Anybus SG гейтуеят изпълнява тази задача и поддържа стандарта VHPready за виртуални електроцентрали (Virtual Power Plant (VPP)).
Въздействие върху текущото енергопотребление (Demand Response (DR)) в същността си е автоматизиран управляващ механизъм в енергийните мрежи, чрез който консуматора  се нагажда към променливия капацитет на възобновяеми енергоизточници. Anybus SG гейтуеят свързва оборудването от страна на консуматора с контролния център на мрежата от възобновяеми източници.

3.    Свързване на интелигентни електрически устройства към PLC системи

С помощта на Anybus SG гейтуея интелигентни електрически устройства, работещи с IEC60870-5-104 или IEC61850, могат лесно да бъдат свързани към индустриални PLC системи (Siemens, Rockwell, Schneider Electric, Mitsubishi, ABB…), посредством техните Fieldbus/Industrial Ethernet мрежи. 
 
За HMS Industrial Networks:
HMS Industrial Networks е водещ доставчик на продукти за индустриална комуникация. Продуктите на  HMS  правят възможна комуникацията между промишлени устройства по различни индустриални мрежи, както и  дистанционния им мониторинг и контрол.
 
Повече информация:
http://www.hms-networks.com

http://www.comicon.bg

 
За контакти с фирмата производител или доставчик / представител за България:
КОМИКОН ООД
София 1715, жк Младост 4
Ул. „Александър Паскалев“ (бивша бул. „Р. Аврамов“)
Битов комбинат, ет.2

Тел./ Факс : 02 974 43 24, 02 974 51 96
E-mail: [email protected]
Уеб сайт: www.comicon.bg
Лице за контакти: Живка Колева

<< назад

 
Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал