НОВИНИ : СЪБИТИЯ : СТАТИИ
Европейски проект с българско участие подкрепя 1000 МСП за успешна трансформация
12.10.2021


Европейски проект с българско участие подкрепя 1000 МСП за успешна трансформация

Българският екип на ADMA TranS4MErs. Отляво на дясно: Руслан Стефанов, ръководител на проекта, проф. Теодора Георгиева, Венцислав Бенов, доц. Даниела Георгиева и Константин Узунов.

АРК консултинг, консултантското звено на Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, участва в европейския проект ADMA TranS4MErs (Advanced Manufacturing Assistance and Training for SME Transformation). Той цели да помогне на предприемачите от малкия и среден бизнес да се справят до 2025 г. с големите екологични, дигитални, и социални предизвикателства. ADMA TranS4MErs е финансиран от програма Хоризонт 2020.

Екип от български икономисти, експерти по иновации и технологичен трансфер, университетски изследователи, започна работа по тригодишен проект ADMA TranS4MErs (Advanced Manufacturing Assistance and Training for SME Transformation), координиран от утвърдения технологичен център Irish Manufacturing Research (IMR). Руслан Стефанов, ръководител на проекта от българска страна, проф. Теодора Георгиева, Венцислав Бенов, доц. Даниела Георгиева и Константин Узунов, заедно с колеги от 37 партньори от Европа, ще подкрепят усилията на предприемачите за подобряване на конкурентоспособността на над 1000 производствени предприятия и на фирми в сферата на услугите от Европейския съюз чрез експертиза и обучения.

ADMA TranS4MErs е с бюджет от над 5.6 млн.евро и е финансиран от програма Хоризонт 2020. Международният екип обединява изследователски и технологични организации и институти, представители на университети, на браншови и бизнес камари, инкубатори и акселератори, регионални агенции за развитие и институции за неформално обучение.

Целта на ADMA TranS4MErs е да засили амбицията на МСП за дигитална трансформация. Международният екип ще осигури и предостави подкрепа по ключови дигитални компетенции като изкуствен интелект и киберсигурност, ще обучава предприемачите в напреднали ИТ технологии. Изследователите ще прилагат специална методология за трансформация на МСП, като предприемачите ще могат да изберат своя път на промяна от каталог от услуги и инструменти, специално създадени за тях. Програмата предвижда по 3 събития, по едно на година, във всяка страна от проекта, както и възможност за създаване на дигитално пространство за онлайн партньорства, обучения, услуги в сферата на дигиталните, екологични и социални предизвикателства. Ще бъдат обявени и 2 покани за предложения, които отговарят на нуждите на бизнеса от трансформация, според тяхната дигитална зрялост.

 

За повече информация:

Проф. Теодора Георгиева
Email: [email protected]

Венцислав Бенов
Email: [email protected]

Уебсайт на проекта: https://imr.ie/pages/adma-trans4mers

 

Източник: АРК Консултинг, Фондация "Приложни изследвания и комуникации"

 

<< НОВИНИ : СЪБИТИЯ : СТАТИИ

Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал