Категории

Анализ на общите разходи на помпени системи


Анализ на общите разходи - Life Cicle Costs

Приблизително 20% от световната консумация на ел. енергия е от помпени системи. От 30 до 50% от тази енергия може да бъде спестена, например чрез промяна на оборотите на помпата от електронния управляващ блок, което осигурява оптимална адаптация на консумацията на енергия.
Анализът на общите разходи (АОР) е метод за изчисление на разходите на една помпена система, вкл. всички разходи за покупка, монтаж, поддръжка и консумация на ел. енергия.

Има два важни аргумента да направите АОР:

Първият аргумент е икономически, тъй като анализът дава информация дали и как точно инвестицията се изплаща.

Вторият аргумент е предимството от екологична гледна точка, тъй като чрез анализа може да се оптимизира енергийната консумация.

Тези два фактора са главните аспекти на общата цел, която GRUNDFOS нарича FLOW THINKING.

Представителният офис на GRUNDFOS предлага на своите клиенти безплатно измерване на параметрите на помпените системи, както и пълен АОР. На базата на този АОР се изготвя ново технико – икономическо предложение, което дава пълна картина на специфичната консумация на ел.енергия, времето на изплащане на инвестицията и т.н.Принципна схема на системата за измерване

 Измервателен комплект

 


За контакти с фирмата производител / доставчик:

ГРУНДФОС ПУМПЕН ФЕРТРИЙБ
София 1421 бул. "Арсеналски 105-107"
Тел.: 02/ 963 38 20; 02/ 963 56 53
Факс: 02/ 963 13 05
E-mail:
stivanov@grundfos.com
Уеб сайт: www.grundfos.com
Лице за контакти: инж. Стефан Иванов


<< назад

 
Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал