НОВИНИ : СЪБИТИЯ : СТАТИИ
Новости от БУЛКОНТРОЛА, ЕКСПО ЕНЕРГЕТИКА и ВОДА СОФИЯ 2009
11.06.2009
От 26 до 29 май 2009 г. в Интер Експо Център, София се проведоха международните специализирани изложби - БУЛКОНТРОЛA, ЕКСПО ЕНЕРГЕТИКА и ВОДА СОФИЯ 2009.  На 182 щанда бяха представени експонати на 546 компании от 25 държави – България (163), Германия (110), Италия (57), САЩ (26), Австрия ( 20), Чехия (18), Франция (14), Великобритания (14), Холандия (11), Швейцария (10), Дания (10), Испания, Япония, Канада, Белгия, Полша, Словения и др.

В изложбения център бяха представени нови и модерни технологии, измервателна техника, индустриално оборудване, енергоспестяващи решения, апаратура за климатична и отоплителна индустрия, електроника, електротехника, системи и съоръжения за поддържане, контрол и почистване на водни басейни, В и К оборудване и други.


Нови продукти, които бяха представени на изложенията:

Многоканален газ детектор ALTAIR 5 за едновременно следене на до 6 газа. ALTAIR преносим газ детектор има способността да разпознава до 6 газа, отличава се с голям дисплей с висока резолюция, 18 предварително програмирани езика и 24-часова отметка за готовност за работа. Той е оборудван със сензор за движение и аларма за моментална тревога и осигурява изключителна износоустойчивост и лекота при употреба, които са характерни за цялата група ALTAIR. В допълнение към това ALTAIR 5 се доставя с допълнителен ярък многоцветен дисплей. Посредством уникалната безжична USB опция данните за газовите стойности и алармите могат да бъдат прехвърлени към централна контролна станция.
МСА Сейфти България

Нов ръчен анализатор тип 2270 от Bruel&Kjaer. Той позволява двуканални измервания в реално време с цветен сензорен екран с висока резолюция и редица други възможности, които го правят много ценен, вкл. в областта на строителната акустика.
Нов PULSE хардуерен модул, тип LAN – XI – от 2 до над 1000 измервателни канала в една система: по-малко хардуер /наличие на сменяеми лицеви панели/, неограничен капацитет за трансфер на данни, без над-обхвати и без нужда от входни атенюатури, широк честотен обхват и т.н.
СПЕКТРИ ЕООД

Термовизионна камера Тесто 880 е един от най-новите продукти в областта на безконтактното температурно измерване. Представя обектите като термовизионни образи и визуализира в детайли дефектна топлоизолация, топлинни мостове и строителни недостатъци. Това е единствената термовизионна камера, снабдена с радио сонда за измерване на повърхностна влага в реално време.

Електронен помощник за хладилните техници Тесто 560 - анализатор на хладилни системи. Освен че е идеален за работата по сервиз и поддръжка, с помощта на висококачествен сензор за вакуум, той е ценен за евакуация на хладилни и термопомпени системи. Един от плюсовете на Тесто 560 е, че при правилно настроени студо- и климатични системи намалява разхода на енергия, повишава ефективността и има принос за опазването на околната среда.

Безжична система SAVERIS за измерване, съхраняване и контрол на данни за температура и влага в околната среда и технологичните процеси. Освен че е лесна и сигурна при ползване, системата за мониторинг позволява при превишаване на граничните стойности да се извежда визуален алармен сигнал, а данните от базовата станция да се прехвърлят и съхраняват на РС.
ГЛОБАЛ ТЕСТ ООД

Индивидуален соларен меден селективен панел с призматично удароустойчиво стъкло за многофамилни сгради. Той е пригоден да загрява до 120 литра вода с монтаж на терасата. Възможно е да се използва и като сенник или пано на парапета.
 
ДОЛИ ООД


Мачти от серията “ЛИ” и “ЛИ-Кремена”, които са изключително ценни в работата по добив на енергия от вятъра. С тях се правят икономически ефективни измервания до и над 109 метра, издръжливи са на всякакви климатични условия, по-леки са от конвенционалните решетъчни мачти, аеродинамиката и тънкият профил свеждат грешките от турбуленция до минимум.
АД НАИ


Иновационни системи за енергийно-ефективно строителство, които се допълват безпроблемно една с друга и по този начин позволяват оптимални енергийни баланси. РЕХАУ предлага с цялостната система за Отопление/Охлаждане възможност за отопление през зимата и охлаждане през лятото само с една система. Тя е разработена специално за еднофамилни и двуфамилни къщи, както и за малки административни и офис сгради и се състои от взаимно допълващи се компоненти.
РЕХАУ ЕООД

Двойнорегулиращ вентил “Cocon Q”, който обединява два вентила в едно тяло и така регулира дебита и стайната температура. Той може да се използва във всяка отоплителна или климатична инсталация, както и в система за централно и подово отопление. Отличава се с малки размери, предварителната настройка и отчитането на показанията на вентила са възможни по всяко време и при монтирано задвижващо устройство, номиналните стойности се отчитат директно в литър/час без необходимост от преизчисляване, а предварителната настройка може да се блокира и пломбира срещу нежелана или случайна намеса.
OVENTROP


Нова модулна серия трифазни UPS системи SU20KX/SU40KX/SU60KX/, SU80KX (20-80 kVA) на американската компания TRIPP LITE. Тя е предназначена за дейта и комуникационни центрове, и всички критични приложения, изискващи 100% непрекъсваемост на електрозахранването. Моделът SU40KX с мощност 40 kVA по време на изложението ще се предлага с 20% промоционална отстъпка от регулярната продажна цена.
Нова фамилия PV модули на KYOCERA с до 5% по-висока изходна мощност от досегашната серия KC. Използват се новите KD соларни клетки с по-голям размер 156 x 156 mm и се постига рекордна за поликристалната фотоволтаична индустрия ефективност до 18,5%. Изходният толеранс на мощността е под +/-5%, което гарантира високата надеждност на PV системите, изградени с тях. По време на изложението се предлагат специални цени и отстъпки за фирми интегратори на PV соларни системи.
СТРАТЕКС ООД


Автономен светодиоден осветител (АСО) – това е модулна конструкция от фотоволтаичен панел, контролер, акумулатор и един или няколко светодиодни осветителя, проектирани и изчислени да работят като единна система по зададени от потребителя изисквания, с възможност за монтаж върху стоманенотръбен стълб или друга конструкция. Системата притежава възможност за автоматично включване и изключване, отворена е за инсталиране на допълнителни устройства. Животът на светодиодите е 100 000 часа, качествените панели гарантират 25 години работа, а качествените акумулатори – минимум 5 години живот.
САМЕЛ-90 АД


Дренажни блокчета Stormbox, които са предназначени за стопанисване на дъждовната вода чрез складиране без налягане и дренаж. Предимства – висока водна вместимост (206 литра), ниско тегло (8кг.) и лесно монтиране.
Модулни канализационни помпени станции Pipelife се използват при изграждане на инфраструктурни проекти, като чрез тях се намалява дълбочината на полагане на каналите, преодоляват се възвишения и пътища. Използват се за изпомпване на води към пречиствателни съоръжения и към водоприемници за заустване на пречистената отпадъчна вода.
PIPELIFE

Безагрегатна инсталация Soft NOR за предотвратяване на отложения, която функционира без поддръжка, без консумация на електричество и без програмиране, както и без реагенти за регенериране на системата.
ОРГРЕС ООД


Софтуерен продукт Hydra за проектиране на външни водопроводни системи, той е напълно интегриран в AutoCAD и се предлага на 10 езика (включително на български).
Софтуерен продукт CANALIS за проектиране на канализационни мрежи и системи.
КАНИСКО

GPRS модул за дистанционно наблюдение и управление на пречиствателните станции, чрез който се получава информация за степента на натоварване на пречиствателната инсталация и информация за нейната работа.
Модулни биологични пречиствателни инсталации за отпадъчни води ПИПАЛ.
АДИЗО

Проектиране, производство, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателни станции за питейни, битови и промишлени отпадъчни води. Препарати за третиране на септични ями, главни водомери, дренажни системи и сифони, които не са на химическа основа, а са специални бактериално-ензимни формули.
ЕКО-ТЕХ ООД


Машини за заваряване на полимерни продукти – машини за челно заваряване с диаметър от ф20 до ф1600 с ръчно управление, с протоколиращо устройство или с ЦПУ, както и с апарати за електродифузионно заваряване.
АКВАМОНТ ООД


Хлороген – системно устройство за електролитно производство на хлор (под формата на натриев хипохлорид), което се осъществява на мястото на консумация на дезинфекциращото вещество по напълно безопасен начин. Чрез тази технология хлорирането на водата е напълно безопасно, тъй като не се използва газообразен хлор и разходите по експлоатация са два пъти по-ниски (в сравнение с дезинфекцията на газообразен хлор или с натурален натриев хипохлорид). Системата е лесна за използване, изисква минимална поддръжка и е напълно автоматизирана.
ТМК ЕООД


VS-5/TR – далекобойни дюзи с терморегулиране, които се използват за подаване на топъл или студен въздух на големи разстояния. Предимство е автоматичното плавно управление на ъгъла на подаване на въздушната струя и работата без електрически двигател или свързване към инсталация за захранване.
Контролери за налягане (канални или стайни) - служат за контрол на налягането в помещения или въздуховоди, в зависимост от изискванията – за поддържане на надналягане или поданалягане. Могат да се използват за подддържане на подналягане в помещения за пушачи, тоалетни или за поддържане на надналягане в хирургични помещения, във фармацевтичната промишленост и т.н.
- моделите ERP-2N и ERP-3N могат да работят като регулатори за поддържане на константен въздушен дебит, индивидуално или в комбинация Master – Slave.
- моделите ERT-1 се използват за константен или за променлив въздушен дебит. При контрол на променлив въздушен дебит задаваният сигнал може да бъде 0 – 10 V DC или 2 – 10 V DC.
Подови конвектори за охлаждане и отопление – изпълнение за 4-тръбна система.
Активни охлаждащи греди – съвременно съоръжение, предназначено за охлаждане и отопление на бизнес сгради, хотели, обществени сгради и др. Използват се за сградно охлаждане и вторично отопление на помещения в комбинация с подово отопление или други съоръжения.
TopAir – климатични камери с висококачествено изпълнение на конструкцията с равна и гладка вътрешна повърхност, добра механична якост, константна топло- и шумоизолация. Вратите и рамките имат двойни гумени уплътнения за максимална плътност. Прекъснат термо-мост между камерата и носещата рама редуцира топлопреноса и кондензацията.
HIDRIA

Технология, разработена от български специалисти, за третиране на отпадъчните води от еднофамилни къщи, хотели, малки и големи производства, с капацитет от 2 до 1000 Е.Ж. и по индивидуални проекти за населени места до 10 000 Е.Ж..
БИОТЕХ ООД


<< Новините от 2009 г.

Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал