НОВИНИ : СЪБИТИЯ : СТАТИИ
Учреди се асоциация на производителите на инертни материали
17.07.2009
На 15 юли 2009 в София десет водещи производители на инертни материали учредиха Българска асоциация на производителите на инертни материали (БАПИМ).

БАПИМ ще отстоява легалния добив на подземни богатства, ще води диалог с централната и местни власти, ще сътрудничи за ефективното използване на ресурсите и ще работи за спазването на екологичните изисквания и безопасни условия на труд. „Приоритети на БАПИМ са развитието на устойчив бизнес, внедряване на водещи бизнес практики и минимизиране на ефектите от добивната идустрия върху икономическия, социалния и екологичен аспект на живота в регионите, в които компаниите-членове на Асоциацията оперират. За постигане на целите ще търсим активно партньорство с браншови, екологични и работодателски организации на локално, национално и намеждународно нива”, заяви г-н Тома Гийо, съпредседател на БАПИМ.

Учредители и първи членове са Автомагистрали Хемус АД, Андела АД, Ескана АД, Инермат АД, Камъни и пясък ООД, Кариери за чакъл и пясък – България ЕАД, МДЗ Балша АД, Огняново – К АД, Холсим кариерни материали Пловдив АД, Холсим кариерни материали АД. Управлението на БАПИМ се състои от двама съпредседатели и управителен съвет от пет члена. Съпредседатели на БАПИМ са Тома Гийо, директор на Холсим Кариерни Материали АД и г-н Иван Богданов, директор на МДЗ Балша ЕАД. Г-н Гийо ще отговаря за международните връзки на БАПИМ, а г-н Богданов за работата на асоциацията в България.

От 16-те милиона лева изплатени към държавата като парични задължения по концесионни договори за 2008г, над една трета са постъпилите средства от компаниите-учредители на Асоциацията, сочат данни на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Пак по данни на МРРБ, около 25 % от внесените суми са били преведени към бюджетите на общините, което прави БАПИМ естествен партньор на общините и при разработване на публично-частни проекти в областта на устойчивото развитие (рекултивация и биоразнообразие).

Един от основните приоритети на асоциацията ще бъде набирането на нови членове сред всички компании, които спазват законовите регулации, загрижени са за околната среда и спазват етични бизнес норми. Подкрепа и възможности за съвместо лобиране в институциите на ЕС, изрази г-н Антъни Фел, генерален секретар на Европейската асоциация на производителите на инертни материали (UEPG). „Радваме се, че в скоро време ще приемем БАПИМ като представител на една от най-новите страни членки на ЕС в семейството и на Европейската асоциация. Заинтересовани сме да научим повече за проблемите в индустрията в България и да съдействаме за адресирането им в Брюксел”, допълни г-н Фел. БАПИМ е в процедура за приемане като пълноправен член в UEPG и асоцииран члена на Българската Минна Камара.

Основни проблеми за решаването, на които Асоциацията ще използва всички законосъобразни възможности са нелегалния добив на инертни материали и съществуващия сив сектор в бранша. В дългосрочен план БАПИМ ще работи за устойчиво развитие на регионите, в които членовете на асоциацията извършват своята дейност.

<< Новините от 2009 г.

Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал