НОВИНИ : СЪБИТИЯ : СТАТИИ
Стартира шестият Национален конкурс за иновативно предприятие на годината
06.11.2009
Фондация "Приложни изследвания и комуникации", Еnterprise Europe Network – България, в партньорство с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Мисията на Световната банка в България организират за шеста поредна година Национален конкурс за иновативно предприятие на годината.

За първи път конкурсът е отворен и за научноизследователски организации, разработили нови технологии за индустрията.

Конкурсът се утвърди като основен инструмент за популяризиране на иновативните български фирми, които въпреки затрудненията се стремят не просто да оцеляват, а да се развиват и преодоляват закрудненията чрез разработване и въвеждане на иновации.
Целта на конкурса е да покаже добрия български модел за бизнес, да привлече вниманието на широката общественост върху постиженията на българските предприятия в областта на иновациите.

В конкурса могат да участват иновативни предприятия от всички сектори на българската икономика, включително информационните технологии. Иновативно предприятие е това, което през последните три години e реализиралo на пазара нови или значително усъвършенствани продукти/стоки и услуги и/или процеси.

Тази година в конкурса се обръща специално внимание и на научноизследователските организации, които за разработили нови технологии, приложени в индустрията.

На първия етап от конкурса се номинират кандидати за участие. Предложения и номинации за участие се приемат на електронен адрес Innoaward@online.bg. Номинирани могат да бъдат всички фирми и научноизследователски организации, които са активни в областта на новите технологии.

На следващия етап от конкурса кандидатите попълват карта за участие, в която описват иновативния си продукт, технология, процес или услуга.

Кандидатурите ще бъдат оценявани от експертна комисия по специална методология. Десетте фирми или научноизследователски организации, постигнали най-високи резултати, ще бъдат посетени от експерти от Фондация “ПИК”. Финалният етап е разглеждане на номинациите от жури, съставено от представители на министерства, работодателски, научни и нестопански организации, Мисията на Световната банка и други.

Наградите ще бъдат връчени по време на Шестия национален иновационен форум, през м. януари 2010 г. от Премиера на Р България.

Участието в конкурса е отворено до 20.12.2009 г.

За повече информация:
Теодора Георгиева
teodora.georgieva@online.bg
тел.: 02/ 973 3000/ 431


<< Новините от 2009 г.

Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал